thumb

Grupa I

Aby przejść do szczegółowych harmonogramów szkoleń, wybierz dzień w menu po lewej stronie.

ZJAZD I (5 dni * 8h)

6-10 sierpnia 2012 r.

Dzień 1-4.

W ciągu 4-dniowego szkolenia kierownicy prestiżowych projektów badawczych związanych z produkcją żywności z instytucji naukowych Europy przedstawią najlepsze praktyki w zakresie planowania projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym dostosowanych do potrzeb sektora produkcji żywności oraz zarządzania ich realizacją. Tematyka 4-dniowego szkolenia będzie obejmowała zagadnienia z zakresu: procesu inicjowania projektu, analizy rynku – badania potrzeb biznesowych w projektach aplikacyjnych, procesu doboru partnerów procesu projektowania i budowania projektu, przygotowania studium wykonalności, zarządzania zakresem projektu, zarządzania czasem i kontrolą jakości.

Dzień 5.

Warsztaty z zakresu efektywnego planowania pracy zespołów w projektach B+R, w tym
w zakresie elastycznych form zatrudniania dostosowanych do społecznych uwarunkowań kobiet i mężczyzn.

ZJAZD II (5 dni * 8h)

gr. A: 11-15 listopada 2012 r.

gr. B: 12-16 listopada 2012 r.

Dzień 1.

Wyzwania rynku badań produkcji żywności w Polsce. Przykłady udanej współpracy nauki
z biznesem przy projektach aplikacyjnych – case’s study.

Dzień 2-3.

Warsztaty z zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. W ich czasie Uczestnicy/Uczestniczki w grupach 3-4 osobowych będą przygotowywać projekt badawczy w swojej dziedzinie zgodnie z wiedzą uzyskaną na I zjeździe.

Dzień 4.

Warsztaty, podczas których zespoły projektowe zwięźle zaprezentują brief’y swoich projektów badawczych.

Dzień 5.

Projekty badawcze zostaną zaprezentowane przed komisją składającą się z 2 przedsiębiorców sektora produkcji żywności i kierownika interdyscyplinarnego aplikacyjnego projektu badawczego. Uczestnicy wypełnią testy wiedzy i wezmą udział w badaniach ewaluacyjnych.