Dzień II

9.00 – 10.30 Część 1:
Specyfika badań naukowych i sektora spożywczego.
Cel prowadzenia badań naukowych.
Współpraca nauki, badań i biznesu.

10.30 – 11.00 Przerwa

11.00 – 12.30 Część 2:
Wyzwania.
Kreowanie wpływu nauki na biznes.
Transfer technologii z przykładami.

12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa

13.30 – 15.00 Część 3:
Strategia transferu technologii.
Najlepsze praktyki.

15.00 – 15.30 Przerwa

15.30 – 17.00 Część 4:
O prezentacjach.
Podsumowanie.

Trener: dr Declan Troy