Dzień III

9.00 – 10.30 Część 1:
Rozwój portfolio.
Dostępność badań.
Przykłady Teagasc.

10.30 – 11.00 Przerwa

11.00 – 12.30 Część 2:
Wsparcie ze strony przemysłu spożywczego, przykłady.
Wykorzystanie TTO.

12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa

13.30 – 15.00 Część 3:
Pomiar i ocena skuteczności.
Wymagane umiejętności.
Podejście CRM.

15.00 – 15.30 Przerwa

15.30 – 17.00 Część 4:
Innowacje w sektorze spożywczym.
Najlepsze praktyki w działaniach B+R (znajomość rynku i podejście biznesowe).
Podsumowanie.

Trener: dr Declan Troy