Dzień V

9.00 – 10.30 Część 1:
Warunki efektywności pracy zespołowej.
Planowanie organizacyjne i komunikacyjne zespołu.

10.30 – 11.00 Przerwa

11.00 – 12.30 Część 2:
Pozyskiwanie i kształtowanie personelu w projektach B+R.
Elastyczne formy zatrudnienia w projektach B+R.

12.30 – 13.30 Przerwa obiadowa

13.30 – 15.00 Część 3:
Motywowanie zespołu projektowego, znaczenie określenie celów.

15.00 – 15.30 Przerwa

15.30 – 17.00 Część 4:
Komunikacja w zespole projektowym.
Znaczenie autoprezentacji na etapie pozyskiwania partnerów.

Trener: dr Marta Doroba