Dzień II

9.00 – 10.30 Część 1:
Specyfika badań naukowych i sektora spożywczego.
Cel prowadzenia badań naukowych.
Współpraca nauki, badań i biznesu.

10.30 – 10.45 Przerwa

10.45 – 12.15 Część 2:
Wyzwania.
Kreowanie wpływu nauki na biznes.
Transfer technologii z przykładami.

12.15 – 13.15 Przerwa obiadowa

13.15 – 14.45 Część 3:
Strategia transferu technologii.
Najlepsze praktyki.

14.45 – 15.00 Przerwa

15.00 – 16.30 Część 4:
O prezentacjach.
Podsumowanie.

Trener: prof. Jean Francois Hocquette