Dzień V

9.00 – 10.30 Część 1:
Warunki efektywności pracy zespołowej.
Planowanie organizacyjne i komunikacyjne zespołu.

10.30 – 10.45 Przerwa

10.45 – 12.15 Część 2:
Pozyskiwanie i kształtowanie personelu w projektach B+R.
Elastyczne formy zatrudnienia w projektach B+R.

12.15 – 13.15 Przerwa obiadowa

13.15 – 14.45 Część 3:
Motywowanie zespołu projektowego, znaczenie określenie celów.

14.45 – 15.00 Przerwa

15.00 – 16.30 Część 4:
Komunikacja w zespole projektowym.
Znaczenie autoprezentacji na etapie pozyskiwania partnerów.

Trener: dr Marta Doroba