Dzień VII

Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Brief’y projektów badawczych.

9.00 – 10.30
Wprowadzenie do warsztatów: cele, program, zasady pracy oraz oczekiwania Uczestników i trenera.
1. Przykłady projektów badawczych z sektora spożywczego – studium przypadku.
Projekt: Projekt Optymalizacja produkcji wołowiny w Polsce, zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”.
Dyskusja nt. przedstawionego projektu.
2. Zasady przygotowywania i struktura projektu badawczego.
Wprowadzenie: definicje i pojęcia: badania, rozwój, projekt, wdrożenie.
Badania a rozwój – istotne różnice.
Jak zamienić pomysł na „produkt”? Który pomysł może być innowacyjny?
Cykl życia innowacji (proces innowacyjny).

10.30 – 10.45 Przerwa

10.45 – 12.15
Cykl życia projektu z podziałem na badania podstawowe, przemysłowe, prace rozwojowe:
- inicjacja, – planowanie, – realizacja, – zamykanie i dostarczenie rezultatów.
Główne obszary zarządzania projektem.
3. Przygotowywanie i planowanie projektu badawczego.
Definiowanie potrzeb i przedmiotu prac badawczych (drzewo problemów).
Wyznaczenie celu prac badawczych – co chcemy osiągnąć?

12.15 – 13.15 Przerwa obiadowa

13.15 – 14.45
Uzasadnienie projektu.
Zakładane perspektywy komercjalizacji prac badawczych:
- Sposób komercjalizacji (wykorzystanie działalności gospodarczej lub udzielenie licencji).
- Podmiot dokonujący komercjalizacji.
- Perspektywa sprzedaży produktu powstałego w wyniku prac B+R.
Analiza potencjału innowacyjnego badań – badanie przesiewowe R-W-W.

14.45 – 15.00 Przerwa

15.00 – 16.30
Planowanie zakresu projektu (badań) – struktura podziału prac (dekompozycja Work Breakdown Structure).
Ustalanie podstawowych wskaźników projektu: czas, budżet, wydajność.
Opracowanie Karty Projektu Badawczego.

Trener: mgr Lucjan Paszkiewicz