Dzień X

Prezentacja projektów badawczych przed komisją składającą się z dwóch przedsiębiorców sektora produkcji żywności i kierownika interdyscyplinarnego aplikacyjnego projektu badawczego. Wypełnienie testów wiedzy i udział w badaniach ewaluacyjnych.

Skład komisji:
prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
dr inż. Krzysztof Lendzion
mgr inż. Magdalena Dudek