Dzień I

9.00 – 9.30 Powitanie, część organizacyjna.

9.30 – 11.00 Część 1:
Przykłady prac badawczych w sektorze spożywczym:
- Wyzwania stojące przed przemysłem spożywczym.
- Poprawa jakości wołowiny dla europejskiego konsumenta.
- Celtic Pride – integracja łańcucha dostaw.

11.00 – 11.15 Przerwa

11.15 – 12.15 Część 2:
Przykłady projektów opartych na przemyśle:
- Czego wymaga biznes?
- Małe i duże przedsiębiorstwa.
- Szanse współpracy – biznes i nauka.
- Przykład z Wielkiej Brytanii – Technology Strategy Brand.

12.15 – 13.15 Przerwa obiadowa

13.15 – 14.45 Część 3:
- Co jest wymagane, aby odnieść sukces?
- Kluczowe elementy budowania i realizacji projektu.
- Znaczenie komunikacji w projekcie.

14.45 – 15.00 Przerwa

15.00 – 16.30 Część 4:
Przykłady z Komisji Europejskiej – badania i rozwój:
- Współpraca dla rozwoju projektów.
- Jak zacząć?
- Wybór partnerów, struktura projektu, zarządzanie, lider.
- Zrozumienie kryteriów oceny projektu.
- Programy ramowe – przykłady tworzenia udanych projektów.
Dyskusja

Trener: prof. Nigel Scollan