Dzień IV

9.00 – 10.30 Część 1:
Rozwój portfolio.
Dostępność badań.
Przykłady Teagasc.

10.30 – 10.45 Przerwa

10.45 – 12.15 Część 2:
Wsparcie ze strony przemysłu spożywczego, przykłady.
Wykorzystanie TTO.

12.15 – 13.15 Przerwa obiadowa

13.15 – 14.45 Część 3:
Pomiar i ocena skuteczności.
Wymagane umiejętności.
Podejście CRM.

14.45 – 15.00 Przerwa

15.00 – 16.30 Część 4:
Innowacje w sektorze spożywczym.
Najlepsze praktyki w działaniach B+R (znajomość rynku i podejście biznesowe).
Podsumowanie.

Trener: dr Declan Troy