Dzień IX

Analiza brief’ów projektów badawczych. Przeprowadzenie dyskusji w grupie, dokonanie analizy SWOT każdego z projektów. Analiza wystąpień.

9.00 – 10.30
Wprowadzenie – omówienie programu, założeń i celu szkolenia.
Prezentacja brief’ów projektów badawczych.

10.30 – 10.45 Przerwa

10.45 – 12.15
Wprowadzenie do tematyki SWOT.
Analiza SWOT projektów (w grupach).

12.15 – 13.15 Przerwa obiadowa

13.15 – 14.45
Prezentacja wyników analiz.
Wprowadzenie do tematyki matrycy logicznej.
Opracowanie matryc logicznych projektów (w grupach).
Korekta brief’ów interdyscyplinarnych projektów badawczych w podgrupach.

14.45 – 15.00 Przerwa

15.00 – 16.30
Przygotowanie prezentacji brief’ów projektów na egzamin.

Trener: mgr Andrzej Ereciński