Dzień V

9.00 – 10.30 Część 1:
Wstęp do zarządzania zespołem – style zarządzania, optymalny styl w kierowaniu zespołem B+R.
„Po co zespół?” – praca indywidualna a zespołowa: plusy i minusy, warunki efektywności.

10.30 – 10.45 Przerwa

10.45 – 12.15 Część 2:
Etapy zarządzania zespołem.
Motywowanie jednostek i zespołu: strategie motywacyjne, czynniki wpływające na ich skuteczność.

12.15 – 13.15 Przerwa obiadowa

13.15 – 14.45 Część 3:
Komunikacja w zespole.
Stawianie i realizacja celów wg założeń SMART – droga do sukcesu.

14.45 – 15.00 Przerwa

15.00 – 16.30 Część 4:
Zarządzanie czasem w oparciu o zasady Mike’a Clayton’a.
Delegowanie zadań.
Warunki realnego godzenia pracy zawodowej z życiem rodzinnym.

Trener: dr Marta Doroba