Dzień VIII

Zarządzanie badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. Brief’y projektów badawczych.

9.00 – 10.30
Kompletowanie składu zespołu projektowego – kompetencje, role, odpowiedzialności, plan komunikacji.
Gromadzenie wymagań – źródło konfliktów: jak zarządzać komunikacją?

10.30 – 10.45 Przerwa

10.45 – 12.15
Harmonogramowanie i kamienie milowe – myśl produktowo, nie czynnościowo:
- Szacowanie czasu zadań.
- Ścieżka krytyczna projektu.
Szacowanie kosztów: harmonogram rzeczowo-finansowy (karta).

12.15 – 13.15 Przerwa obiadowa

13.15 – 14.45
Analiza ryzyka w projekcie – macierz ryzyka (karta).
Zarządzanie zmianami w projekcie – rejestr zmian (karta).
Prezentacja brief’ów badawczych (test windy).

14.45 – 15.00 Przerwa

15.00 – 16.30
Najczęstsze błędy w zarządzaniu projektami badawczymi:
- Nierealny cel.
- Niski poziom innowacyjności.
- Mikroskala potrzeby, z której wynika badanie i brak perspektyw komercjalizacji.
- Przekroczenie czasu, budżetu, zakresu (trójkąt projektowy).
- Brak zrozumienia potrzeb końcowych użytkowników.
- Przewaga badań podstawowych nad aplikacyjnymi.
- Złe planowanie zasobów – walka i konflikty z innymi projektami.
Podsumowanie zajęć i wnioski.

Trener: mgr Lucjan Paszkiewicz