Kontakt

Biuro Projektu
Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

ul. Kruczkowskiego 3
00-380 Warszawa
tel./faks: (22) 622 04 12
biuro tel. kom.: 884 999 480
promocja/rekrutacja tel. kom.: 884 999 580
e-mail: szkolenia@pzpbm.pl