thumb

Cele projektu

  • Podniesienie wiedzy 210 naukowców (w tym min. 90 kobiet) w zakresie:
    • efektywnego planowania pracy zespołów w projektach B+R,
    • zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi.
  • Zwiększenie liczby projektów badawczych dopasowanych do realnych potrzeb sektora produkcji żywności.
  • Zwiększenie jakości i intensywności współpracy przedsiębiorców i naukowców w skali długofalowej.