thumb

Dlaczego warto?

Dzięki uczestnictwie w Projekcie będziesz:

 • wiedział/a jak poznać potrzeby przedsiębiorców i jak z nimi współpracować,
 • potrafił/a zaplanować i przygotować aplikacyjne projekty badawcze,
 •  znał/a najlepsze praktyki w zakresie planowania projektów badawczych oraz zarządzania ich realizacją,
 •  umiał/a zarządzać badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi,
 • znał/a zasady efektywnego planowania pracy zespołu badawczego.

Zapewniamy: 

 • bezpłatne szkolenia, których program został dopasowany do potrzeb rynku,
 • doświadczoną kadrę trenerską – szkolenia prowadzone m.in. przez światowej sławy ekspertów – kierowników prestiżowych projektów badawczych z europejskich instytucji naukowych,
 •  materiały szkoleniowe i piśmiennicze,
 •  noclegi,
 •  wyżywienie,
 •  zwrot kosztów dojazdu do miejsc realizacji szkoleń.