thumb

Profil Uczestnika Projektu

Uczestnikami Projektu mogą zostać pracownicy naukowi:

  • szkół wyższych,
  • instytutów badawczych,
  • instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk,
  • jednostek naukowych tworzących konsorcja naukowe (z wyłączeniem przedsiębiorców),

aktywni zawodowo i zatrudnieni w czasie trwania szkolenia.

Nie zwlekaj! Zgłoś się już dziś. Dokumenty aplikacyjne do pobrania TUTAJ