Tematyka szkoleń

ZJAZD I (5 dni * 8h)

Dzień 1-4. W ciągu 4-dniowego szkolenia kierownicy prestiżowych projektów badawczych związanych z produkcją żywności z Instytucji naukowych Europy przedstawią najlepsze praktyki w zakresie planowania projektów badawczych aplikacyjnych dostosowanych do potrzeb sektora produkcji żywności oraz zarządzania ich realizacją. Tematyka 4-dniowego szkolenia będzie obejmowała zagadnienia z zakresu: procesu inicjowania Projektu, analizy rynku – badania potrzeb biznesowych w projektach aplikacyjnych, procesu doboru partnerów procesu projektowania i budowania projektu, przygotowania studium wykonalności, zarządzania zakresem projektu, zarządzania czasem, kontrolą jakości.

Dzień 5. Warsztaty z zakresu efektywnego planowania pracy zespołów w projektach B+R, w tym w zakresie elastycznych form zatrudniania dostosowanych do społecznych uwarunkowań kobiet i mężczyzn.

 ZJAZD II (5 dni * 8h)

Dzień 1. Wyzwania rynku badań produkcji żywności w Polsce. Przykłady udanej współpracy nauki z biznesem przy projektach aplikacyjnych – case’s study.

Dzień 2-3. Warsztaty z zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi. W ich czasie Uczestnicy/Uczestniczki w grupach 3-4 osobowych będą przygotowywać projekt badawczy w swojej dziedzinie zgodnie z wiedzą uzyskaną na I zjeździe.

Dzień 4. Warsztaty, podczas których zespoły projektowe zwięźle zaprezentują brief’y swoich projektów badawczych.

Dzień 5. Projekty badawcze zostaną zaprezentowane przed komisją składającą się z 2 przedsiębiorców sektora produkcji żywności i kierownika interdyscyplinarnego aplikacyjnego projektu badawczego. Uczestnicy wypełnią testy wiedzy i wezmą udział  w badaniach ewaluacyjnych.