Trenerzy

prof. Nigel Scollan
Profesor walijskiego Uniwersytetu w Aberystwyth. Laureat prestiżowej nagrody Society of Animal Science (BSAS) oraz SAS Sir John Hammond Memorial Prize za wybitne zasługi dla nauk o zwierzętach. Prof. Scollan prowadzi badania w zakresie jakości produktów, hodowli i wołowiny oraz badania związane z projektowaniem ulepszonych systemów paszy dla zwierząt. Członek wielu komitetów i organizacji związanych z sektorem produkcji żywności. Jeden z inicjatorów i zarządzających projektem ProSafeBeef.

prof. Jean Francois Hocquette
Dyrektor Działu Zwierząt Roślinożernych oraz Szef Wydziału Hodowli Bydła francuskiego Instytutu Badań Rolniczych (INRA). Wielokrotny ekspert oraz prelegent międzynarodowych konferencji naukowych. Wykładowca na Wydziale Żywienia i Nauk o Żywności Uniwersytetów w Clermont-Ferrand i Tours. Autor ponad 150 publikacji, z których większość to prace recenzowane w międzynarodowych czasopismach. Prof. Hocquette posiada w swoim dorobku patent – genomiczny marker kruchości mięsa.

dr Declan Troy
Zastępca Dyrektora ds. badań Irlandzkiego Urzędu Rozwoju Rolnictwa i Żywności (Teagasc). Dr Troy specjalizuje się w transferze wiedzy do przemysłu spożywczego. Autor ponad 100 publikacji związanych z sektorem produkcji żywności. Koordynator Projektu ProSafeBeef, współpracuje z ponad 40 partnerami międzynarodowymi przy pracach nad podnoszeniem standardów jakości wołowiny.

dr Marta Doroba
Wiceprezes ds. Badań i Edukacji w Instytucie Badań i Edukacji Sp. z o.o. w Olsztynie, wielokrotny ekspert dydaktyczny i trener w projektach szkoleniowych oraz wykładowca w Wyższej Szkole Komunikacji Społecznej w Gdyni. Dr Doroba posiada doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów, prelekcji w zakresie Gender Mainstreaming oraz świadomości w kwestiach uwzględniania rozmaitych interesów oraz sytuacji życiowych kobiet i mężczyzn. Ponadto posiada w swoim dorobku wiele publikacji.

mgr inż. Waldemar Wójcik
Przedstawiciel Naukowy firmy Nestle Polska S.A., współpracuje na linii biznes-nauka. Absolwent Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Były wykładowca na Wydziale Zarządzania (dawnej ART, obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu ekonomiki przedsiębiorstw i zarządzania w przedsiębiorstwach spożywczych.

mgr Lucjan Paszkiewicz
Dyrektor Zarządzający Capful Polska, konsultant wiodący. Posiada około 20 lat doświadczenia jako trener i coach. Od 12 lat konsultant zarządzania. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Specjalista i praktyk w obszarach: efektywność osobista (GTD), kreatywne rozwiązywanie problemów/moderacja, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, budowanie modeli biznesowych. Posiada doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu strategii firmowych w oparciu o planowanie scenariuszowe. Propagator współpracy nauki z biznesem. Zwolennik przedsiębiorczości akademickiej, w której widzi szansę na realny rozwój gospodarki opartej na innowacjach. Cechują go interdyscyplinarność, kreatywność i zdolność motywowania ludzi do rozwoju. Autor wielu autorskich programów i projektów. Praktyk w dziedzinie tworzenia spółek spin off. Ściśle współpracuje w projektach rozwoju spin off z: Collegium Mazovia – Innowacyjną Szkołą Wyższą, Laboratoriami Badawczymi Systemów Mobilnych (Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Poznańska), Centrum Transferu Technologii (Politechnika Warszawska).

mgr Marek Maczuga
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (psychologia komunikacji) oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie (administracja i zarządzanie w szkolnictwie). Od 2006 r. obsługuje przedsiębiorstwa w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania na prace B+R oraz zarządza projektami informatycznymi i badawczo-rozwojowymi, współpracując m.in. z: Simple S.A., Sygnity S.A., Arteria S.A., Systemy Bankowe Polsoft Sp. z o.o., Polymus Sp. z o.o., Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. oraz Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu. Były Prezes Zarządu spółek: Mazowiecki Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. oraz SP Management Sp. z o.o. Doświadczenie zawodowe zdobywał również we Francji i Rosji.

mgr Andrzej Ereciński
Doradca i trener z zakresu: strategii i planów rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych, innowacyjności, zarządzania, marketingu, wykorzystania funduszy strukturalnych UE i innych programów pomocy zagranicznej dla współfinansowania projektów i programów. Autor ponad 50 strategii/planów rozwoju inicjatyw klastrowych, gmin i przedsiębiorstw. Uczestniczył w opracowaniu przez Ministerstwo Gospodarki modelu Narodowej Strategii Rozwoju i Promocji Eksportu z uwzględnieniem brytyjskiego programu „Paszport do eksportu”. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Były wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim i w Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku w zakresie zarządzania i wykorzystania funduszy UE. Były Członek Rad Nadzorczych m.in.: Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, Międzynarodowych Targów Gdańskich S.A. w Gdańsku, Bałtyckiego Towarzystwa Leasingowego S.A. w Gdańsku. Były Członek Zarządów: World Trade Center Gdynia Sp. z o.o. w Gdyni, Modem Sp. z o.o. w Sopocie, Europartner Sp. z o.o. w Sopocie, Baltic Brokers S.A. w Gdańsku, Agencji Rozwoju Regionalnego w Gdańsku.