wreczenie-certyfikatow-4

Wręczenie certyfikatów ostatniej grupie szkoleniowej!

19.12.2013

Zakończenie szkolenia IV grupy.

W dniach 8-13 grudnia br. w Gdyni odbył się drugi zjazd IV grupy szkoleniowej zorganizowany w ramach Projektu „Zarządzanie Badaniami Sektora Produkcji Żywności”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.2 Rozwój kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

Całość zajęć miała charakter warsztatów. Uczestnicy podzielili się na kilkuosobowe interdyscyplinarne zespoły w celu opracowania brief’ów projektów badawczych związanych z produkcją żywności. Efekty pracy w grupach wywarły ogromne wrażenie zarówno na ekspertach prowadzących warsztaty, egzaminatorach, jak również na organizatorach. Niemal wszystkie powstałe projekty miały charakter wdrożeniowy i doskonale wpisywały się w niszę rynkową.

Trener Waldemar Wójcik – Przedstawiciel Naukowy firmy Nestlé Polska S.A. wprowadził Uczestników w tematykę wyzwań rynku badań produkcji żywności w Polsce oraz zaprezentował przykłady udanej współpracy nauki z biznesem przy projektach aplikacyjnych. Ponadto Uczestniczki i Uczestnicy poznali m.in. zagadnienia transferu technologii oraz możliwości związane z wprowadzaniem innowacyjnych produktów na rynek.

Przygotowywanie brief’ów projektów badawczych związanych z sektorem produkcji żywności miało miejsce podczas warsztatów, które poprowadził Lucjan Paszkiewicz – doświadczony trener i specjalista w zakresie planowania i realizacji projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym. W trakcie dwóch dni warsztatów trener zapoznał grupę z zasadami tworzenia projektu oraz jego strukturą. Następnie Uczestniczki i Uczestnicy stworzyli w zespołach brief’y projektów badawczych.

Trener Andrzej Ereciński – ekspert i doradca w zakresie przygotowywania strategii, planów i inicjatyw klastrowych przeprowadził analizę SWOT utworzonych projektów. Ponadto moderował dyskusję w grupie oraz przygotował Uczestników i Uczestniczki do przedstawienia projektów przed Komisją Egzaminacyjną w dniu następnym.

Ostatnim etapem szkolenia był egzamin składający się z części pisemnej oraz prezentacji utworzonych brief’ów projektów przed Komisją złożoną z kierownika interdyscyplinarnego projektu badawczego oraz dwóch przedsiębiorców związanych z produkcją żywności. Początkowy stres Uczestników i Uczestniczek grupy IV, związany z egzaminem zamienił się w rezultacie w satysfakcję z pozytywnego zakończenia cyklu szkoleń.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom grupy IV za aktywny udział w Projekcie oraz jego imponujące efekty!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z II zjazdu szkoleniowego w Gdyni: GALERIA